Slide 01Slide 02Slide 03
Bảo hiểm

Sáng 12/01, tại Hà Nội, cơ quan BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị công chức, viên chức (CCVC) năm 2022. Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh dự và chỉ đạo Hội nghị.

 

 
11-01-2022

 Từ ngày 01/01/2022, theo quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ, mức chuẩn nghèo của khu vực nông thôn tăng từ 700.000 đồng lên 1.500.000 đồng/tháng, theo đó, mức Nhà nước hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện và mức đóng BHXH tự nguyện tối thiểu năm 2022 cũng tăng theo.

Kiến thức - Hướng dẫn

    Email: info@nuoicon.com

    Nuoicon.com là Chuyên trang Thông tin kiến thức dành cho mẹ