Slide 01Slide 02Slide 03

Sẵn sàng cho năm ngân sách 2022

14.01.2022   |   Thuế

Với ý nghĩa là năm thứ hai triển khai kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm giai đoạn 2021-2025, năm 2022 đặt ra cho ngành Thuế rất nhiều thách thức lớn về yêu cầu nhiệm vụ. Tuy nhiên, trong tâm thế sẵn sàng ứng phó với mọi hoàn cảnh, mọi tình huống, mỗi cơ quan thuế đều đã chuẩn bị những giải pháp riêng để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội Mai Sơn: Để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thuế năm 2022, góp phần hiện thực hóa mục tiêu hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô cũng như của cả nước, ngay từ đầu năm 2022, Cục Thuế Hà Nội tập trung triển khai 4 nhiệm vụ trọng tâm với 6 nhóm giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm phát huy tối đa hiệu quả các chính sách về tháo gỡ khó khăn cho DN, người nộp thuế của Trung ương và Thành phố, qua đó giúp DN, người nộp thuế ổn định, phát triển sản xuất kinh doanh, tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách nhà nước...

Đồng thời, triển khai đầy đủ các giải pháp đã nêu, thực hiện tốt công tác quản lý thuế, chống thất thu, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách được giao năm 2022; trước mắt phấn đấu đạt 27% dự toán pháp lệnh ngay trong quý I-2022. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các chính sách của Trung ương và Thành phố, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho DN, người nộp thuế.

Cục trưởng Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh Lê Duy Minh: Ứng dụng công nghệ thông tin, thích ứng với điều kiện bình thường mới. Trong năm 2022, Cục Thuế TP tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp quản lý thu thuế; chú trọng triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý nhằm thích ứng với điều kiện bình thường mới. Đồng thời, triển khai kịp thời Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2021-2030 và hoàn thành các tiêu chí cải cách được giao năm 2022. Cục Thuế cũng đẩy mạnh tuyên truyền hỗ trợ chính sách thuế mới; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ cán bộ công chức trong thực thi công vụ.

Mục tiêu cao nhất của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh là quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác thuế năm 2022 đã được Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế giao với dự toán thu là 270.068 tỷ đồng, tăng 5,1% so với dự toán năm 2021 và tăng 2,4% so với ước thực hiện năm 2021. Là địa phương bị thiệt hại nặng nhất do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, trong năm qua, để hỗ trợ các DN phục hồi hoạt động, qua đó có nguồn lực thực hiện nghĩa vụ với NSNN, Cục Thuế TP đã nhanh chóng thực hiện các chính sách hỗ trợ cho DN và người dân chịu tác động bởi dịch bệnh, với số tiền gia hạn thuế là 23.950 tỷ đồng; miễn giảm thuế, tiền thuê đất là 4.350 tỷ đồng…

Tuy nhiên, để tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho các DN bị ảnh hưởng bởi đại dịch, Cục Thuế TP đề xuất Tổng cục Thuế kiến nghị Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành các chính sách hỗ trợ cho năm 2022 tương tự như năm 2021, nhằm giúp các DN chủ động trong phương án tài chính, cũng như có thể tận dụng được chính sách một cách hiệu quả nhất để phục hồi sản xuất kinh doanh.

Cục trưởng Cục Thuế Quảng Ninh Cao Ngọc Tuấn: Đồng hành với người nộp thuế thúc đẩy phát triển kinh tế và tăng thu ngân sách. Bối cảnh dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp trong năm qua đã ảnh hưởng đến một số ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh Quảng Ninh, như vận tải, du lịch, khách sạn, ăn uống… Mặc dù vậy, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tổng cục Thuế, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ninh; sự đồng thuận của các cấp, các ngành và cộng đồng DN, kết quả thu nội địa năm 2021 trên địa bàn đã đạt 40.064 tỷ đồng, bằng 124% dự toán và 108% so với cùng kỳ 2020.

 Phát huy kết quả này, năm 2022, Cục Thuế Quảng Ninh tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN và triển khai HĐĐT theo đúng lộ trình; kết hợp đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp quản lý, điều hành thu NSNN, bảo đảm thu đúng, thu đủ, nộp ngân sách kịp thời; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu, trốn lậu thuế, nhất là công tác kiểm tra thuế tại trụ sơ cơ quan thuế và đẩy mạnh công tác quản lý nợ đọng thuế.

Bên cạnh đó, Cục Thuế quyết tâm triển khai có hiệu quả các kế hoạch của UBND tỉnh Quảng Ninh về tăng cường quản lý thuế trong lĩnh vực xăng dầu, vận tải, kinh doanh nhà hàng, khách sạn, xây dựng và khoáng sản. Cùng với đó, đồng hành hỗ trợ người nộp thuế vượt qua khó khăn, phục hồi các hoạt động sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế và tăng thu ngân sách.

Cục trưởng Cục Thuế Hải Phòng Hà Văn Trường: Tập trung thực hiện hiệu quả các đề án chống thất thu ngân sách. Để triển khai tốt nhiệm vụ công tác năm 2022, Cục Thuế Hải Phòng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, trong đó tập trung tuyên truyền có hiệu quả Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Bên cạnh đó, tập trung hỗ trợ người nộp thuế phát triển sản xuất kinh doanh, phục hồi tăng trưởng kinh tế. Cơ quan thuế cũng sẽ triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý, trong đó tăng cường thanh kiểm tra chống thất thu; đẩy mạnh quản lý thu nợ thuế và duy trì số tiền nợ thuế đạt tỷ lệ dưới 5% tổng thu NSNN. Đồng thời, tập trung triển khai hiệu quả các đề án chống thất thu ngân sách, trong đó có đề án ủy nhiệm thu đối với khu vực hộ, cá nhân kinh doanh, quản lý thuế đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải...

Trong năm mới, Cục Thuế cũng sẽ tiếp tục tuyên truyền, đôn đốc các DN hoàn thành tiến độ, kế hoạch triển khai HĐĐT, đáp ứng yêu cầu quản lý và đẩy lùi tình trạng sử dụng hóa đơn bất hợp pháp. Bên cạnh đó, đẩy mạnh cải cách hành chính, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh để thu hút đầu tư, tạo nguồn lực cho NSNN, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu NSNN được giao là 41.000 tỷ đồng.

Cục trưởng Cục Thuế Bắc Ninh Ngô Xuân Tòng: Triển khai thành công HĐĐT. Để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2022 được giao là 23.267 tỷ đồng, trong đó tổng thu từ thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác 19.230 tỷ đồng, Cục Thuế Bắc Ninh sẽ tập trung nâng cao chất lượng công tác phân tích dự báo, đảm bảo chủ động và tích cực hơn nữa.

Bên cạnh đó, rà soát và đánh giá kịp thời những yếu tố tác động tăng, giảm đến nguồn thu trên địa bàn, nhất là những dự án đầu tư mới, hoặc mở rộng năng lực sản xuất... làm căn cứ quan trọng để tham mưu cho lãnh đạo các cấp chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ thu NSNN trên địa bàn. Cùng với đó, tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế bằng nhiều hình thức; nâng cao hiệu quả thanh tra, kiểm tra, quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế.

Cơ quan thuế tích cực tuyên truyền vận động để triển khai thành công 100% người nộp thuế áp dụng HĐĐT; duy trì tỷ lệ đăng ký, khai, nộp, hoàn thuế điện tử ở mức cao hơn năm 2021, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Cục trưởng Cục Thuế Thái Nguyên Đỗ Trọng Nghĩa: Tăng cường sự phối hợp để nắm bắt và khai thác nguồn thu. Hai năm trở lại đây, dịch Covid-19 xuất hiện đã khiến hoạt động sản xuất kinh doanh của các tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng nghiêm trọng, việc thu NSNN trên địa bàn vì thế gặp rất nhiều khó khăn. Song, bằng những giải pháp thiết thực và hiệu quả, năm 2021 Cục Thuế Thái Nguyên đã thu ngân sách được 14.550 tỷ đồng, đạt 153% dự toán, bằng 110,7% so với cùng kỳ năm trước. Với kết quả này, Thái Nguyên nằm trong tốp 10 tỉnh có tỷ lệ hoàn thành dự toán cao nhất cả nước.

Tuy nhiên, năm 2022 được dự báo tiếp tục có nhiều khó khăn, vì thế để hoàn thành nhiệm vụ thu 15.660 tỷ đồng (tăng 8% so với thực hiện năm 2021), bên cạnh việc duy trì và đảm bảo thực hiện tốt các chức năng quản lý, Cục Thuế sẽ tăng cường sự phối hợp với các sở, ngành, các cấp chính quyền địa phương để nắm bắt và khai thác các nguồn thu trên địa bàn.

Bên cạnh đó, tiếp tục hoàn thiện và triển khai các giải pháp chống thất thu, tăng cường kiểm tra, thanh tra các DN có dấu hiệu rủi ro cao, lĩnh vực hoàn thuế, hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản; kiểm soát chi phí tài chính của các DN có quan hệ liên kết. Ngoài ra, cơ quan thuế cũng tăng cường công tác quản lý và cưỡng chế nợ thuế, nhất là các trường hợp có số nợ lớn, để có biện pháp đốc nộp kịp thời vào NSNN.

Cục trưởng Cục Thuế Long An Nguyễn Văn Thủy: Tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo dư địa tăng thu ngân sách. Năm 2021 Cục Thuế Long An đã nỗ lực thu được 14.500 tỷ đồng, tăng 19% so với dự toán được giao. Tuy nhiên, bước sang năm 2022, dự báo tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, sẽ ảnh hưởng đến việc triển khai nhiệm vụ thu NSNN trên địa bàn.

Do đó, để phấn đấu hoàn thành tốt dự toán năm 2022, Cục Thuế xác định triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý; kiểm soát chặt chẽ nguồn thu, tăng cường thanh tra, kiểm tra chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế, nợ thuế. Đồng thời, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu theo chỉ đạo điều hành của Chính phủ về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán NSNN năm 2022.

Bên cạnh đó, Cục Thuế tập trung tháo gỡ khó khăn, giải tỏa ách tắc để có giải pháp tăng thu; thường xuyên theo dõi, xác định các nguồn thu còn tiềm năng để kịp thời đề xuất các giải pháp quản lý hiệu quả và khai thác kịp thời cho NSNN.

Cục trưởng Cục Thuế Bình Định Nguyễn Đẩu: Phát triển các bài toán nghiệp vụ trên nền tảng dữ liệu. Để phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán được Bộ Tài chính giao trong năm 2022 là 10.200 tỷ đồng, Cục Thuế Bình Định đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, tăng cường số hóa công tác quản lý thuế DN và hộ kinh doanh.

Triển khai kịp thời các chính sách mới và các gói hỗ trợ của Quốc hội, Chính phủ tới tận tay đối tượng thụ hưởng; xử lý hoàn thuế nhanh chóng, đúng quy định để DN có thêm nguồn vốn duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Cơ quan thuế tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn DN, hộ kinh doanh đăng ký sử dụng HĐĐT; xây dựng phân hệ giúp kiểm soát việc sử dụng hóa đơn của người nộp thuế, góp phần đảm bảo môi trường kinh doanh lành mạnh, công bằng.

Đặc biệt, mở rộng cơ sở thuế ở một số lĩnh vực giúp tăng thu ngân sách như chuyển nhượng bất động sản, kinh doanh số, thương mại điện tử, khai thác khoáng sản; tập trung xây dựng và phát triển các bài toán nghiệp vụ trên nền tảng dữ liệu HĐĐT phục vụ cho công tác thanh kiểm tra, hoàn thuế. Cục Thuế cũng sẽ xây dựng và phát triển nguồn nhân lực lãnh đạo kế cận để phục vụ chiến lược cải cách hành chính và hiện đại hóa ngành thuế trong thời gian tới.

Cục trưởng Cục Thuế Tây Ninh Nguyễn Tấn Lợi: Nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ. Kết quả hoàn thành số thu 8.800 tỷ đồng năm 2021, vượt 12% dự toán và tăng 1% so với cùng kỳ cho thấy, tập thể Cục Thuế có nền tảng quan trọng để tiếp tục phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra của năm 2022.

Theo đó, cơ quan thuế triển khai quyết liệt, đầy đủ các yêu cầu quản lý, đảm bảo thực hiện thu đúng, thu đủ, kịp thời các khoản vào ngân sách; tăng cường thanh tra, kiểm tra chống chuyển giá, thất thu thuế, trốn lậu thuế gắn với quản lý thu hồi nợ thuế.

Song song đó, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, đảm bảo đưa các nghị quyết, nghị định của Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho DN, người dân đi vào cuộc sống; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, tạo thuận lợi cho người nộp thuế. Đồng thời, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ cán bộ công chức thuế trong thực thi công vụ và thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, tiết kiệm chống lãng phí.

 

 

 

 

 

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
Kiến thức - Hướng dẫn

    Email: info@nuoicon.com

    Nuoicon.com là Chuyên trang Thông tin kiến thức dành cho mẹ