ĐĂNG NHẬP
Tên truy cập
Mật khẩu
  Lưu thông tin
 
Quên mật khẩu
TIN DIỄN ĐÀN
  Trung tâm đào tạo Excel nâng cao tại TPHCM
  Học Excel nâng cao 2010 tại Hà Nội
  Lớp Excel cho người mới học tại TPHCM
  Trung tâm đào tạo excel tại Hà Nội
  TẠO ẤN TƯỢNG BÁN HÀNG TỪ 10 GIÂY ĐẦU TIÊN
  Nhấn mí mắt có đau không ?
  Mặt nạ trị liệu làn da nhăn nheo, mệt mỏi
Comment mới nhất
lap dat mang viettel 2014-04-16 23:38:40
1
tai game mien phi cho dien thoai 2014-04-16 23:38:23
1
ung dung dien thoai 2014-04-16 23:37:43
1
cuoc chien thay ma 2014-04-16 23:34:10
1
thi bang lai xe may 2014-04-16 22:02:13
thi bằng lái xe máy
ve may bay di singapore 2014-04-16 08:29:06
Siêu ... thị hàn quốc |
Thăm dò ý kiến
Bạn làm kế toán bằng phầm mềm ?

 Sử dụng Excel làm kế toán
 Sử dụng phần mềm chuyên
 Làm kế toán ghi sổ bằng tayKết quả
Những thăm dò khác

Bài trả lời: 1377
Thảo luận: 289
“Thuế 10% đối với nước ngọt có gas là hợp lý”
5 ca sỹ phải nộp thêm gần 1,4 tỷ đồng thuế thu nhập
Cục Thuế TP.Hà Nội: Hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất cho người nộp thuế
Công khai doanh nghiệp có rủi ro về thuế
Chính sách thuế GTGT mới gắn với nông nghiệp, nông thôn, nông dân
Một số nội dung cần lưu ý về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2013
VBA: Đánh thuế nước ngọt nên chọn thời điểm phù hợp
Nước ngọt có thể chịu thuế tiêu thụ đặc biệt 10%
Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2013
Tổng cục Thuế ban hành kế hoạch cải cách hệ thống thuế năm 2014

Thời tiết
Hà nội
26°C
Huế
25°C
TP.HCM
27°C
(Nguồn: weather.yahoo.com)
 
Tin tức » Thuế 16.04.2014 21:50
Hạch toán Chênh lệch tỷ giá hối đoái theo VAS 10 và Thông tư 105
25.09.2006 16:22
 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, các giao dịch kinh tế của doanh nghiệp diễn ra với rất nhiều đối tượng khác nhau, đơn vị tiền tệ được sử dụng rất đa dạng. Trong kế toán, doanh nghiệp sử dụng thống nhất một đơn vị tiền tệ để hạch toán để đảm bảo tính nhất quán và tính so sánh được của số liệu kế toán. T

Trước khi có VAS 10
Việc hạch toán các khoản chênh lệch tỷ giá phát sinh tại Việt Nam được hướng dẫn theo các văn bản pháp quy như Thông tư 44, Thông tư 77,... Những hướng dẫn trong các văn bản này chưa theo kịp những quy định hiện hành và thông lệ quốc tế trong việc hạch toán các khoản chênh lệch tỷ giá phát sinh.
Trong đó, các khoản chênh lệch tỷ giá thực sự phát sinh trong các giao dịch thanh toán công nợ có gốc ngoại tệ (ngoại tệ được hiểu là đồng tiền khác so với đồng tiền hạch toán), mua bán ngoại tệ được ghi nhận như là một khoản doanh thu/chi phí tài chính trong kỳ hoạt động. Trong khi đó, các khoản chênh lệch tỷ giá chưa thực sự phát sinh như chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tài sản tiền tệ có gốc ngoại tệ, các khoản công nợ có gốc ngoại tệ được hạch toán luỹ kế trên bảng cân đối kế toán (Tức lại hạch toán trên tài khoản 413).
Hơn nữa, trong thực tế còn xảy ra một số trường hợp đặc thù như một số doanh nghiệp còn xin cơ chế cho phép họ hạch toán treo một số khoản chênh lệch tỷ giá đã thực sự phát sinh trên bảng cân đối kế toán và thực hiện phân bổ dần vào lãi/lỗ kinh doanh. Xảy ra tình trạng này là do các lãi/lỗ chênh lệch tỷ giá làm ảnh hưởng đáng kể đến kết quả kinh doanh của họ trong kỳ hoạt động. Những trường hợp này làm giảm tính nhất quán trong việc hạch toán chênh lệch tỷ giá trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân, theo đó làm giảm khả năng so sánh giữa các doanh nghiệp do áp dụng các chính sách hạch toán khác nhau.
VAS 10 ra đời..
VAS 10 và Thông tư hướng dẫn được ban hành đã tạo ra khung pháp lý hướng dẫn hạch toán các khoản chênh lệch tỷ giá phát sinh cho hầu hết tất cả các loại hình doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế quốc dân và đã theo kịp với các quy định của Chuẩn mực kế toán quốc tế. Theo VAS 10, Chênh lệch tỷ giá phát sinh được chia thành hai loại: Chênh lệch tỷ giá đã thực hiện và Chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện.
Chênh lệch tỷ giá đã thực hiện là khoản chênh lệch từ việc trao đổi thực tế hoặc quy đổi cùng một số lượng đơn vị tiền tệ khác sang đơn vị tiền tệ kế toán theo tỷ giá hối đoái khác nhau. Chênh lệch tỷ giá hối đoái này thường phát sinh trong các giao dịch mua, bán hàng hoá, dịch vụ; hoặc thanh toán nợ phải trả, hay ứng trước để mua hàng; hoặc vay, hay cho vay,... bằng đơn vị tiền tệ khác với đơn vị tiền tệ kế toán.
Chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện là các khoản chênh lệch tỷ giá đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ tại ngày lập bảng CĐKT ở thời điểm cuối năm tài chính. Khoản chênh lệch tỷ giá này phát sinh nhằm đảm bảo tính Trung thực của Báo cáo tài chính, mà cụ thể là Bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp tại một thời điểm.
Theo thông tư 105 hướng dẫn VAS10, tất cả các khoản chênh lệch tỷ giá để được ghi nhận vào doanh thu/chi phí tài chính trong kỳ phát sinh ngoại trừ hai trường hợp được phép hạch toán luỹ kế trên Bảng cân đối kế toán: Chênh lệch tỷ giá hối đoái thực tế phát sinh trong kỳ của hoạt động đầu tư xây dựng để hình thành tài sản cố định (giai đoạn trước hoạt động); và Chênh lệch tỷ giá do hợp nhất báo cáo tài chính với cơ sở kinh doanh hoạt động tại nước ngoại. Chênh lệch tỷ giá hối đoái thực tế phát sinh trong kỳ của hoạt động đầu tư xây dựng để hình thành tài sản cố địnhđược phân bổ vào doanh thu/chi phí tài chính trong vòng 03 năm kể từ khi chính thức đi vào hoạt động.
Thực hiện nguyên tắc "Bù trừ"
"Bù trừ" là nguyên tắc cơ bản khi lập báo cáo tài chính, nó cho phép bù trừ các nghiệp vụ có tính chất tương tự nhau. Thông tư 105 có hướng dẫn áp dụng nguyên tắc "Bù trừ" khi hạch toán Chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện. Cụ thể, các khoản chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện được tập hợp trên tài khoản 413 và thực hiện bù trừ giữa bên Nợ/Có. Số dư còn lại của Tài khoản 413 mới được kết chuyển sang Doanh thu/Chi phí tài chính trong kỳ kinh doanh.
Ta có thể lấy ví dụ để phân biệt sự khác nhau giữa hai loại Chênh lệch tỷ giá này.
Ví dụ:
Tại ngày 31/12/xx, Công ty A có số dư tiền mặt bằng Đô la Mỹ là 1000USD, với tỷ giá ghi nhận trên sổ kế toán tại thời điểm nhập quỹ là 1USD = 15.000VND, tổng số dư tương đương 15.000.000VND.
Tỷ giá bình quân liên ngân hàng tại ngày 31/12/xx là 1USD = 16.000VND.
Trường hợp 1: Công ty A bán 1000USD tại ngày 31/12/xx thu về 16.000.000VND thì Chênh lệch tỷ giá được ghi nhận Doanh thu hoạt động tài chính là 1.000.000VND và đây là Chênh lệch tỷ giá đã thực hiện.
Trường hợp 2: Công ty A vẫn để trong két số tiền 1000USD. Để đảm bảo tính trung thực của Báo cáo tài chính, kế toán thực hiện đánh giá lại số dư ngoại tệ này và ghi nhận tăng số tiền hạch toán tương ứng là 1.000.000VND. Lúc này số dư tiền là 16.000.000VND, và Doanh thu hoạt động tài chính là 1.000.000VND. Tuy nhiên, Chênh lệch tỷ giá này được coi là chưa thực hiện do số tiền 1.000.000VND vẫn chưa thu được trong thực tế. Và khoản doanh thu tài chính này sẽ không được tính khi tính thu nhập chịu thuế để tính thuế thu nhập doanh nghiệp và cũng không được dùng để chia lãi cổ đông (Xem chi tiết tại thông tư hướng dẫn).
Bài tiếp theo: Việc chuyển đổi báo cáo tài chính của các hoạt động ở nước ngoài: So sánh VAS 10 và IAS 21
Tài liệu tham khảo:
- VAS10 - Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái. Quyết định 165/2002/QĐ-BTC (Ban hành 06 Chuẩn mực kế toán đợt 2).31/12/2002 . Bộ Tài chính
- Thông tư 105/2003/TT-BTC. Hướng dẫn Chuẩn mực kế toán Việt Nam đợt 4. 04/11/2003. Bộ Tài chính
Phan Long, CPA. (2006).Hạch toán Chênh lệch tỷ giá hối đoái theo VAS 10 và Thông tư 105. Bản quyền www.kiemtoan.com.vnCó 16 comment trong chủ đề này
truyen cuoi hay nhat viết: 2013-06-28 11:11:47
truyen cuoi hay nhat
khuyen mai viết: 2013-06-29 23:22:48
khuyen mai
trai cay nhap khau viết: 2013-06-30 00:15:41
trai cay nhap khau
rao vat viết: 2013-06-30 02:15:18
rao vat
danh bai viết: 2013-07-23 09:35:46
game danh bai tien len, bieng online, tai bieng online
siêu thị viết: 2013-07-27 14:09:00
khuyen mai, giam gia
hack sky garden viết: 2013-08-14 15:24:54
chả có gì hay cả
truyen sex viết: 2013-08-14 15:25:28
ko hot lắm nhỉ
truyen 18+ viết: 2013-08-14 15:26:12
hay đấy,hihi
hack kpah viết: 2013-08-14 15:27:07
Hack avatar cũng chả có j
hack xu avatar viết: 2013-08-16 01:14:20
vâng rất hay và bổ ích
ve may bay di jakarta viết: 2013-09-10 09:34:47
nghe ảo lòi
bán sushi viết: 2013-11-12 16:37:22
cungmua mua chung cung mua hot deal áo khoác nữ đẹp ao khoac nam thoi trang thoitrangnamgiare thoitrangnucongso thoitrangnudethuong cungmuachung cungmuahanoi cungmuahcm ban sushi , sushi binh duong , vay tre em , giay tre em, quan ao tre em , thoi trang tre em tại shoptretho bé tom
dat binh duong viết: 2013-12-25 14:59:59
không hiểu gì nhiều! dat nen du an dau tu nha dat dat nen tp moi binh duong du an the morning city the morning city dat nen phu chanh đất nền tp mới bình dương dat binh duong đất bình dương autoup quoc hoc
muachung viết: 2013-12-26 10:35:27
cách này không hiểu lắm. có cách khác k nhỉ.[url=http://www.hotdeal.vn]cungmua[/url][url=http://www.hotdeal.vn]muachung[/url] nhà đất
dau tu nha dat viết: 2014-04-16 10:03:04
đầu tư nhà đất | dat nen du an | căn hộ giá rẻ tphcm | dau giay center city | dat nen tp moi binh duong | autoup | phần mềm đăng tin bđs | nha dat binh duong | nhà đất bình dương | ban dat binh duong gia re | bán đất bình dương giá rẻ | ban dat my phuoc 3 | bán đất mỹ phước 3 | mua đất bình dương | the morning city | du an the morning city | dat nen phu chanh | đất nền phú chánh | đất nền tp mới bình dương | dat nen tp moi binh duong | đất nền thành phố mới bình dương | dat nen thanh pho moi binh duong | đất nền bình dương | dat nen binh duong | dat binh duong | đất bình dương | bán đất bình dương | ban dat binh duong | đất nền bình dương | dat nen binh duong | ban dat nen binh duong | bán đất nền bình dương | dia oc niem tin | quoc hoc | mai linh | diễn đàn bất động sản | dien dan bat dong san |diễn đàn nhà đất |dien dan nha dat | ghe nhua | ghế nhựa | bán ghế nhựa | mua ghế nhựa | giá ghế nhựa | căn hộ sunview town novaland căn hộ lexington bán căn hộ parcspring căn hộ parcspring đại quang minh | dự án đại quang minh | bán căn hộ the eastern

Bạn phải đăng nhập mới được comment.

© Copyright 1997-2009 Ketoantruong.com.vn. All right reserved. Design by thiet ke web VIHAN
Bản thử nghiệm chờ đăng ký ICP.
Hàng trăm quà tặng cho bé
 
 
sua.vn