ĐĂNG NHẬP
Tên truy cập
Mật khẩu
  Lưu thông tin
 
Quên mật khẩu
TIN DIỄN ĐÀN
  Chăm sóc sua khi phẫu thuật hạ gò má như thế nào
  Phẫu thuật thẩm mỹ môi hiệu quả an toàn nhất hiện nay
  NHỮNG CÁCH CHỮA TRỊ NÁM DA MẶT TỪ TỰ NHIÊN
  Lưu ý sau phẫu thuật thẩm mỹ
  Những lý do tác động xấu đến kết quả sau phẫu thuật thẩm mỹ
  Điều nên biết sau giải phẫu thẩm mỹ ngực
  Kinh nghiệm chọn trung tâm thẩm mỹ an toàn
Comment mới nhất
gfdgdfgdfg2 2014-04-24 19:39:46
ve may bay di nhat 2014-04-24 13:15:58
23
ve may bay di sydney 2014-04-24 13:15:04
12
vietnam airlines 2014-04-24 13:14:40
34
tai game mien phi cho dien thoai cam ung 2014-04-24 12:09:06
kho game
tai game cho dien thoai 2014-04-24 12:07:39
game cảm ứng
Thăm dò ý kiến
Bạn làm kế toán bằng phầm mềm ?

 Sử dụng Excel làm kế toán
 Sử dụng phần mềm chuyên
 Làm kế toán ghi sổ bằng tayKết quả
Những thăm dò khác

Bài trả lời: 1377
Thảo luận: 289
Tổng cục Thuế về việc cấp hoá đơn lẻ
V/v chính sách thu tiền thuê đất
v/v Miễn thuế TNCN đối với chuyển nhượng nhà ở, đất ở duy nhất
Công văn số 858/TCT-KK của Tổng cục Thuế ngày 17/03/2014
Công văn số 3795/BTC-TCT ngày 26/3/2014
Công văn số 544/TCT-CS ngày 24/02/2014
Công văn số 542/TCT-TNCN ngày 24/02/2014
Công văn số 624/TCT-CS ngày 28/02/2014
V/v xử phạt nộp chậm hồ sơ khai thuế sau 90 ngày
v/v khấu trừ, hoàn thuế trong trường hợp DN viết hóa đơn sai về hình thức

Thời tiết
Hà nội
26°C
Huế
27°C
TP.HCM
28°C
(Nguồn: weather.yahoo.com)
 
Tin tức » VB hướng dẫn trả lời 24.04.2014 18:38
Thuế TNDN đối với lĩnh vực xã hội hoá
03.10.2009 10:34
 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email

Công văn của Bộ Tài chính số 11660/BTC-TCT ngày 20/8/2009 về việc chính sách thuế TNDN đối với lĩnh vực xã hội hoá

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Bộ Tài chính nhận được công văn của một số Cục thuế địa phương, đơn vị hỏi về việc áp dụng chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực xã hội hoá theo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Về việc này, Bộ Tài chính hướng dẫn căn cứ áp dụng văn bản quy phạm pháp luật như sau:

Tại Điều 1 Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/05/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường quy định phạm vi điều chỉnh: “Lĩnh vực xã hội hóa bao gồm: giáo dục - đào tạo, dạy nghề; y tế; văn hoá; thể dục thể thao; môi trường”.

Tại Điều 2 Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/05/2008 của Chính phủ quy định: “Điều kiện để cơ sở thực hiện xã hội hóa được hưởng các chính sách khuyến khích phát triển xã hội hóa quy định tại Nghị định này là cơ sở phải thuộc danh mục các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn do Thủ tướng Chính phủ quyết định”.

Tại Điều 8 Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/05/2008 của Chính phủ quy định: “Cơ sở thực hiện xã hội hóa có thu nhập từ hoạt động xã hội hóa được áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 10% trong suốt thời gian hoạt động”.

Tại điểm 1 Điều 16 Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/05/2008 của Chính phủ quy định: “Cơ sở thực hiện xã hội hóa phải đăng ký với cơ quan thuế khi hoạt động làm căn cứ xác định ưu đãi và nghĩa vụ về thuế”.

Tại Điều 1 Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ đã quy định: “Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường được hưởng chính sách khuyến khích phát triển xã hội hóa theo quy định của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ”.

Tại Mục II Thông tư số 135/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số  69/2008/NĐ-CP ngày 30/05/2008 của Chính  phủ về chính sách  khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường quy định “Điều kiện được hưởng chính sách khuyến khích phát triển xã hội hóa theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 69/2008/NĐ-CP, được hướng dẫn cụ thể như sau: Cơ sở thực hiện xã hội hóa trong các lĩnh vực: Giáo dục - đào tạo, dạy nghề; y tế; văn hoá; thể dục thể thao; môi trường phải thuộc danh mục loại hình và đáp ứng các tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn ban hành kèm theo Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ được hưởng các chính sách khuyến khích phát triển xã hội hóa quy định tại Nghị định số 69/2008/NĐ-CP.”.

Tại điểm 3 Điều 15 Chương IV Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ và Điểm 3 Mục II Phần H Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định: “Thuế suất 10% trong suốt thời gian hoạt động đối với phần thu nhập của doanh nghiệp có được từ hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao và môi trường (sau đây gọi chung là lĩnh vực xã hội hoá). Danh mục chi tiết các hoạt động trong lĩnh vực xã hội hoá được thực hiện theo danh mục do Thủ tướng Chính phủ quy định.”

Tại điểm 3 Điều 20 Chương V Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ và điểm 5 Phần I Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định: “Doanh nghiệp có hoạt động trong lĩnh vực xã hội hóa trước ngày 1/1/2009 mà đang áp dụng mức thuế suất cao hơn mức 10% thì được chuyển sang áp dụng thuế suất 10%  đối với hoạt động này kể từ ngày 1/1/2009.”.

Căn cứ các quy định nêu trên, việc quy định “Lĩnh vực xã hội hóa”, “Cơ sở thực hiện xã hội hoá” và “Điều kiện được hưởng chính sách khuyến khích phát triển xã hội hoá” đã được cụ thể hoá tại Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/05/2008 của Chính phủ, Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 135/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số  69/2008/NĐ-CP ngày 30/05/2008 của Chính  phủ về chính sách  khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường.

Bộ Tài chính hướng dẫn việc áp dụng chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực xã hội hoá như sau:

- Trường hợp cơ sở thực hiện xã hội hóa thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/05/2008 của Chính phủ (không thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ) có thu nhập từ hoạt động xã hội hóa thuộc danh mục loại hình và đáp ứng các tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn ban hành kèm theo Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ đăng ký với cơ quan thuế khi hoạt động thì thời điểm áp dụng thuế suất thuế TNDN 10% trong suốt thời gian hoạt động tính từ khi Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/05/2008 của Chính phủ có hiệu lực thi hành.

- Trường hợp đối tượng điều chỉnh của Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ cũng thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/05/2008 của Chính phủ có thu nhập từ hoạt động xã hội hóa thuộc danh mục loại hình và đáp ứng các tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn ban hành kèm theo Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng chính phủ đăng ký với cơ quan thuế khi hoạt động thì thời điểm áp dụng thuế suất thuế TNDN 10% trong suốt thời gian hoạt động tính từ khi Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/05/2008 của Chính phủ có hiệu lực thi hành.

- Trường hợp đối tượng điều chỉnh của Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ không thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/05/2008 của Chính phủ:

+ Doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực khác nhưng có phát sinh thu nhập từ hoạt động xã hội hoá hay cơ sở kinh doanh có thu nhập từ hoạt động xã hội hoá không thành lập cơ sở hạch toán độc lập hoạt động trong lĩnh vực xã hội hoá nếu đủ điều kiện thuộc Danh mục loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn về lĩnh vực xã hội hoá ban hành kèm theo Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định thì áp dụng thuế suất thuế TNDN 10% trong suốt thời gian hoạt động áp dụng đối với phần thu nhập của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao và môi trường kể từ ngày 01/01/2009.

+ Doanh nghiệp có hoạt động trong lĩnh vực xã hội hoá trước ngày 01/01/2009 mà đang áp dụng mức thuế suất cao hơn mức 10% nếu đủ điều kiện thuộc Danh mục loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn về lĩnh vực xã hội hoá ban hành kèm theo Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định thì được chuyển sang áp dụng mức thuế suất 10% đối với phần thu nhập từ hoạt động xã hội hoá kể từ ngày 01/01/2009.

 Bộ Tài chính hướng dẫn để các Cục thuế được biết./.

Có 1 comment trong chủ đề này
Lap Mang FPT Tai Ha Noi viết: 2013-09-21 14:57:54
Bộ Tài chính hướng dẫn để các Cục thuế được biết

Bạn phải đăng nhập mới được comment.

© Copyright 1997-2009 Ketoantruong.com.vn. All right reserved. Design by thiet ke web VIHAN
Bản thử nghiệm chờ đăng ký ICP.
Hàng trăm quà tặng cho bé
 
 
sua.vn